<![CDATA[天æÓ|市均凯化工科技有限公司]]> zh_CN 2021-03-09 16:10:23 2021-03-09 16:10:23 YBlog RSS Generator 5 <![CDATA[氨基丙氟灵Prodiamine HPLCåQšâ‰¥97%CASNoåQ?9091-21-2]]> <![CDATA[氟唑菌酰胺]]> <![CDATA[溴氰虫酰胺]]> <![CDATA[èžø™™«ä¹™é…¯(™åºå¼å¼‚æž„ä½?]]> <![CDATA[丁氟螨酯]]> <![CDATA[氟唑环菌胺]]> <![CDATA[氟唑菌苯胺]]> <![CDATA[双炔酰菌胺]]> <![CDATA[吡唑萘菌胺]]> <![CDATA[flutianil]]> <![CDATA[氟吡菌酰胺]]> <![CDATA[èƒø™‹¯å¡èŒé…®]]> <![CDATA[联苯吡菌胺]]> <![CDATA[3-æ°?2-氨乙åŸ?5-三氟甲基吡啶2 -(3-Chloro-5-(trifluoromethyl) pyridin-2-yl)ethan amine]]> <![CDATA[2åQ?-二氟苯甲酰胺2åQ?-Difluoro benzamide]]> <![CDATA[è™Þpž¨è„²Lufenuron]]> <![CDATA[2-æ°?5-氯甲基吡å•?2-Chloro-5-ch loromethylpyridine]]> <![CDATA[氰霜唑Cyazofamid]]> <![CDATA[3-(二氟甲基)-1-甲基-1H-吡唑-4- ¾Ÿ§é…¸3-(Difluoro methyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carb oxylicacid]]> <![CDATA[3-æ°?2-氨甲åŸ?5- 三氟甲基吡啶2-A minomethyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine]]> <![CDATA[2åQ?-二氯-4-氨基苯酚2åQ?-Dichloro-4-aminophenol]]> <![CDATA[2åQ?-二氯苯甲é…?åQ?-Dichloro benzoicacid]]> <![CDATA[2åQ?-ðh†æ°Ÿè‹¯ç”²é…°èƒº2åQ?6-Difluoro benzamide]]> <![CDATA[2åQ?-二氯苯腈2åQ?-dichlorobenzonitrile]]> <![CDATA[烯啶虫胺Nitenpyram]]> <![CDATA[3-(Difluoromethyl) -1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid Purity: 98%min CAS: 176969-34-9]]> <![CDATA[2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yi)ethanamine Purity: 98%min CAS: 658066-44-5]]> <![CDATA[2-Aminomethyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine Purity: 98%min CAS: 175277-74-4]]> <![CDATA[氟啶脲Chlorfluazuron]]> <![CDATA[啶氧菌酯Picoxystrobin]]> <![CDATA[氰霜å”?Purity: 96%min CAS: 120116-88-3 Capacity: 20mt/month]]> <![CDATA[é‚ÀL°¯å¯¹ç¡åŸø™‹¯èƒ?Purity: 99%min CAS: 121-87-9 Capacity: 5mt/month]]> <![CDATA[¼‚ø™Œèƒ?CAS: 106917-52-6 Purity: 99%min Capacity: 5mt/month]]> <![CDATA[2,4-二氯-3,5-二硝åŸÞZ¸‰æ°Ÿç”²è‹?Purity: 99%min CAS: 29091-09-6 Capacity: 30mt/month]]> <![CDATA[2-氨基-3-æ°?5-三氟甲基吡啶 Purity: 99%min CAS: 79456-26-1 Capacity: 30mt/month]]> <![CDATA[氟啶èƒ?CAS: 79622-59-6 Purity: 99%min Capacity: 20mt/month]]> <![CDATA[2-氯烟é…?Purity: 99%min CAS: 2942-59-8 Capacity: 20mt/month]]> <![CDATA[4-æ°?2-氨基联苯 Purity: 98%min CAS: 1204-44-0 Capacity: 10mt/month]]> <![CDATA[啉™…°èŒèƒº Purity: 98%min CAS: 188425-85-6 Capacity: 10mt/month]]> <![CDATA[双酚A型二醚二é…?2,2-Bis[4-(3,4-dicarboxyphenoxy)phenyl]propanedianhydride(BPADA)]]> <![CDATA[1,3-å?3-氨基苯氧åŸ?è‹?1,3-Bis(3-aminophenoxy)benzene(APB)]]> <![CDATA[4,4-å?4-氨苯氧基)联苯 4,4-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl(BAPB)]]> <![CDATA[4,4-二æ°}åŸø™”è‹?2,2-二羧é…?4,4-Diamino-[1,1-biphenyl]-2,2-dicarboxylic acid]]> <![CDATA[1,1-å?4-氨基苯基)环己çƒ?1,1-Bis(4-aminophenyl)cyclohexane]]> <![CDATA[4,4-二æ°}åŸ?2,2-二甲åŸø™”è‹?2,2-Dimethyl-[1,1-biphenyl]-4,4-Diamine(M-Tolidine)]]> <![CDATA[4,4-二æ°}åŸ?3,3-二甲åŸø™”è‹?3,3-Dimethyl-[1,1-biphenyl]-4,4-Diamine(O-Tolidine)]]> <![CDATA[1,4-å?4-氨基苯氧åŸ?è‹?1,4-Bis(4-aminophenoxy)benzene(TPE-Q)]]> <![CDATA[1,3-å?4-氨基苯氧åŸ?è‹?1,3-Bis(4-aminophenoxy)benzene(TPE-R)]]> <![CDATA[2,2-双[4-(4-氨基苯氧åŸ?苯基]六氟丙烷 2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]-hexafluoropropanane(HFBAPP)]]> <![CDATA[2,2-å?4-氨基苯氧åŸø™‹¯åŸ?丙烷 2,2-Bis(4-aminophenoxyphenyl)propane(BAPP)]]> <![CDATA[2,2-å?3-氨基-4-¾ŸŸåŸºè‹¯åŸº)六氟丙烷 2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)-hexafluoropropane(Bis-AP-AF/6FAP)]]> <![CDATA[2,2-å?三氟甲基)-4,4-二æ°}åŸø™‹¯åŸºé†š 2,2-Bis(trifluoromethyl)-4,4-diaminodiphenyl ether(6FODA)]]> <![CDATA[2,3,3,4-二苯醚四甲酸二酐 2,3,3â€?4â€?Tetracarboxydiphenyl oxide dianhydride(‚Î-ODPA)]]> <![CDATA[4,4-联苯醚二é…?4,4-Oxydiphthalic anhydride(ODPA)]]> <![CDATA[2,3,3,4-联苯四甲é…怺Œé…?2,3,3,4-BiphenyLtetracarboxylic(‚Î-BPDA)]]> <![CDATA[3,3,4,4-联苯四羧é…怺Œé…?3,3,4,4-Biphenyltetracarboxylic dianhydride(BPDA)]]> <![CDATA[3,3â€?4,4â€?二苯酮四é…怺Œé…?3,3,4,4-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride(BTDAåQ‰]]> <![CDATA[9,9-å?4-氨基苯基)èŠ?9,9-Bis(4-aminophenyl)fluorene(FDA)]]> <![CDATA[9,9-å?3-æ°?4-氨基苯基)èŠ?9,9-Bis(3-fluoro-4-aminophenyl)fluorene(FFDA)]]> <![CDATA[六氟二酐 4,4-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride(6FDA)]]> <![CDATA[4,4-二æ°}åŸ?2,2-双三氟甲åŸø™”è‹?2,2-Bis(trifluoromethyl)-[1,1-biphenyl]-4,4-diamine(TFDB/TFMB)]]> <![CDATA[对三氟甲åŸø™‹¯èƒ?4-Aminobenzotrifluoride]]> <![CDATA[4-¼‹åŸº-3-三氟甲基苯胺 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline]]> <![CDATA[é‚ÖM¸‰æ°Ÿç”²åŸø™‹¯¼‚ºé…°æ°?2-(Trifluoromethyl)benzene sulfonyl chloride]]> <![CDATA[5-æ°?2-¼‹åŸºè‹¯èƒº 5-Chloro-2-nitroaniline]]> <![CDATA[氟吡菌胺Fluopicolide]]> <![CDATA[3-(ðh†æ°Ÿç”²åŸº)-1-甲基-1H-吡唑-4- ¾Ÿ§é…¸3-(Difluoro methyl) -1-methyl-1H-pyrazole-4-carb oxylic acid]]> <![CDATA[3-æ°?2-氨甲åŸ?5-三氟甲基吡啶 2-Aminomethyl-3-chloro-5- (trifluoromethyl)pyridine]]> <![CDATA[å¯ÒŽ°¯è‹¯è‚¼ç›é…¸ç›?-Chl orophenylhydrazinehydrochloride]]> <![CDATA[å¯ÒŽ°¯è‹¯èƒº4-Chloroaniline]]> <![CDATA[1-(4-氯苯åŸ?-3-吡唑é†?1-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxypyrazole]]> <![CDATA[3-异色é…?3-Isochromanone]]> <![CDATA[2åQ?-二氯-5-三氟甲基吡啶2åQ?-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine]]> <![CDATA[2-æ°?5-氯甲基吡å•?2-Chloro-5-chloromethylpyridine]]> <![CDATA[2-æ°?5-甲基吡啶2-Chloro-5-methylpyridine]]> <![CDATA[吡唑醚菌酯Pyraclostrobine]]> <![CDATA[丙硫菌唑Prothioconazole]]> <![CDATA[氰霜å”?Cyazofamid]]> <![CDATA[é‚ÀL°¯å¯¹ç¡åŸø™‹¯èƒ?2-Chloro-4-nitroaniline]]> <![CDATA[¼‚ø™Œèƒ?Flusulfamide]]> <![CDATA[2-氯烟é…?-Chloronicotinicacid]]> <![CDATA[4-æ°?2-氨基联苯 2-Amino-4-chlorobiphenyl]]> <![CDATA[啉™…°èŒèƒº Boscalid]]> <![CDATA[2,4-二氯-3,5-二硝åŸÞZ¸‰æ°Ÿç”²è‹?2,4-Dichloro-3,5- dinitrobenzotrifluoride]]> <![CDATA[2-氨基-3-æ°?5-三氟甲基吡啶3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine]]> <![CDATA[氟啶èƒ?Fluazinam]]> <![CDATA[氟吡菌胺]]> <![CDATA[杀菌剂药效该如何提高?杀菌剂药效提高æ–ÒŽ³•!]]> <![CDATA[大棚蔬菜发生药害咋办åQŸè¯¥å¦‚何补救åQŸ]]> <![CDATA[非内吸型杀菌剂该如何ä‹É用?非内吸型杀菌剂使用æ–ÒŽ³•]]> <![CDATA[杀菌剂可以防治什么病宻I¼Ÿæ€èŒå‰‚跟什么农药复配?]]> <![CDATA[蟹爪兰的主要病虫å®Ïxœ‰å“ªäº›åQŸè¯¥æ€Žæ ·é˜²æ²»åQŸ]]> <![CDATA[植物性杀虫剂你了解多ž®‘?˜q™äº”¿Uåˆ†äº«ç»™ä½ ï¼]]> <![CDATA[农用杀菌剂该如何ä‹É用?农用杀菌剂使用注意事项åQ]]> <![CDATA[氟啶脲适用对象、ä‹É用技术以及注意事™å¹ï¼]]> <![CDATA[氟啶脲未来前景如何?氟啶脲的前世今生åQ]]> <![CDATA[ž®ç¼–带您了解新型环保杀虫剂氟啶脲]]> <![CDATA[不务“正业”的氟啶胺?åQ]]> <![CDATA[氟啶èƒÞZ½ ä¼šç”¨å—?氟啶èƒø™¶…详细使用æ”ȝ•¥åQ]]> <![CDATA[氟啶胺可以防æ²Õd“ªäº›ç—…害]]> <![CDATA[氟啶胺的特点及作用详解]]> <![CDATA[你知道氟啶脲都有啥特征及其会哪些完™™«ä¹ˆï¼Ÿ]]> <![CDATA[啉™…°èƒºç±»æ€èŒå‰‚—氟吡菌胺]]> <![CDATA[请问氟吡菌胺和氟吡菌酰胺有啥不一æ øP¼Ÿç”¨é”™å¯å°±éºÈƒ¦å¤§äº†åQ]]> <![CDATA[草莓果实变黑是什么情况?4个因素经常见åQŒç§æ¤æˆ·éœ€æ³¨æ„]]> <![CDATA[草莓¿Uæ¤æˆ¯‚¿Žæ¥å¤§é›ªè€ƒéªŒåQŒåˆ°åº•è¯¥å¦‚何应对才能拉K¿å…è¿‡å¤šçš„损失åQŸ]]> <![CDATA[低温寒潮天气åQŒè®¾æ–½è”¬èœç°éœ‰ç—…防控技术要点]]> <![CDATA[蔬菜常用杀菌剂åQŒæ°°éœœå”‘çš„ä‹É用与注意事项åQ]]> <![CDATA[防治作物低等菌病å®?如何正确定位杀菌剂及其复配剂的研发与应用]]> <![CDATA[˜q™ä¸ªæ–°è¯ž®†ä»£æ›¿ä»£‹‚®é”°é”Œï¼Œèƒ½é˜²æ²?00多种病害åQŒç”¨ä¸€‹Æ¡èƒ½½Ž?4天]]> <![CDATA[卛_°†åˆ°è¾¾¾U¢èœ˜è››çˆ†å‘期åQŒä¸ä¼šé…è¯ï¼Ÿ˜q?个套˜¡è½®‹¹ç”¨]]> <![CDATA[有花了,杀¾U¢èœ˜è››ï¼Œç”¨æ°Ÿå•¶èƒº/炔螨ç‰?矿物油分别要注意什么?]]> <![CDATA[˜q?0¿Uå¸¸ç”¨å†œè¯æœ‰è‡´å‘½¾~ºç‚¹åQæ€Žä¹ˆæ­£ç¡®ä½¿ç”¨åQŸçŽ°åœ¨çŸ¥é“还不晚åQ]]> <![CDATA[氟啶脲虫谱有哪些åQŸ]]> <![CDATA[丙溴¼‚äh°Ÿå•¶è„²çš„特点]]> <![CDATA[蔬菜常用杀菌剂 氟啶胺——特 效防治èÇG椒、马铃薯疫病、块茎腐烂]]> 欧美h版电影在线播放_亚洲欧美中文日韩视频_日本很黄很色旳网站_中文字幕亚洲_亚洲后入在线播放